feeld affini2 1

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Affini Creative IČ 064 82 368  se sídlem v Poličce. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Ing. Michaela Novotná, Affini Creative, s. r. o., Starohradská 239, Polička, 572 01

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 733 436 657

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění kontaktního formuláře, zaslání emailu nebo zavolání.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje za účelem zkontaktování, vytvoření objednávky a úhrady objednané služby nebo produktu.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vašeho dotazu skrz kontaktní formulář, email nebo telefonát týkající se poskytování produktů a služeb 
 • objednávka produktu či služeb
 • fakturace za produkt či službu
 • zaslání dotazníku či telefonátu ohledně spokojenosti s produktem či službou v rámci oprávněného zájmu

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze s mluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu maximálně 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na prodeji produktů a služeb - jednatel, účetní, obchodní zástupce.
 • zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s provozováním www. 
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře, či zasláním emailu či jinou formou objednání produktu či služeb potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

piktogram telefon  733 436 657

piktogram mail  info@affini.cz

 

Ochrana osobních údajů
CZ RO B C
Více informací o projektu >>

 Děkujeme

JIC Empowered

© 2018-2020 Affini Creative s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Designed By Affini Creative.