feeld affini2 1

bb1

 

Každý nový výrobek musí v rámci EU projít testováním v certifikovaných laboratořích, aby mohl být následně uveden na trh. Tyto certifikace se pohybují ve stovkách tisíc Kč, což uznáte, je pro malý start-up vysoká cena. Měli jsme tedy možnost, vývoj zastavit nebo využít tzn. Inovačního voucheru, který umožňuje čerpat dotaci na testace, které se vztahují k našemu hydroponickému systému, výsledkem je pak posouzení shody, znáte určitě jeko logo CE na výrobcích. 

 

Předmětem testací v rámci systému je: testace elektromagnetické kompatibility dle nařízení vlády 117/2016 Sb. a směrnice 2014/30/EU a dále testace LVD, zařízení na nízkém napětí, dle nařízení vlády č. 118/2016 Sb. a směrnice 2014/35/EU. Výsledkem testace je certifikace o splnění výše zmíněních norem a nařízení u hydroponického systému. 

 

CZ RO B C

 

 

 

 

 

piktogram telefon  733 436 657

piktogram mail  info@affini.cz

 

Ochrana osobních údajů
CZ RO B C
Více informací o projektu >>

 Děkujeme

JIC Empowered

© 2018-2020 Affini Creative s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Designed By Affini Creative.